SKEN
slide1
slide2
slide3
KONTAKT
NA STIAHNUTIE
PRODUKTY SLUŽBY DOMOV
FANUC frame operations

FANUC frame operations je súbor funkcií, ktoré umožňujú reťaziť a invertovať pozičné dáta, primo z prostredia programovacieho jazyka TP. K dispozcií sú dve funkcie, ktoré tvoria interface k rutinám vykonávajúcím samotný výpočet. Tieto sú preložené z jazyka KAREL. Pre použitie, nakopírujte *.pc a *.tp súbory do vášho programu.

ADD_FRAMES() - Zreťazí dve pozičné dáta. Ekvivalent ku geometrickému operátoru ":" (KUKA) alebo PoseMult() (ABB).

INVERT_FRAME() - Vypočíta inverziu zadanej transformácie. Ekvivalent k funkcii INV_POS() (KUKA) alebo PoseInv() (ABB).

Odkazy na stiahnutie:
Matrix_ops_V8.10_R30iB.zip
Matrix_ops_V7.70_R30iA.zip
Matrix_ops_V7.30_R30iA.zip


© 2013 - 2019 Windsor Technologies spol. s r. o. Všetky práva vyhradené